Mijnpensioenoverzicht.nl

De website www.mijnpensioenoverzicht.nl maakt het voor elke Nederlandse burger mogelijk om een overzicht te krijgen van de reeds opgebouwde en nog op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenuitvoerders én de opgebouwde AOW-rechten. Zo zijn burgers in staat betere financiële keuzes te maken voor de toekomst en worden ze gemotiveerd tot bewuste acties.

De pensioenuitvoerders leveren hiervoor, via een geautomatiseerde koppeling, juiste en complete gegevens aan.

De burger kan op www.mijnpensioenoverzicht.nl exact zien bij welke pensioenuitvoerder aanspraken zijn, wanneer de uitkeringen starten en hoe hoog deze zijn. Voor vier levensgebeurtenissen wordt inzicht geboden als de persoonlijke situatie verandert. Sinds oktober 2019 worden ook scenario's getoond waarbij een indicatie gegeven wordt van het te verwachten pensioen bij een tegenvallend scenario en bij een positief scenario.

Wie bezoeken Mijnpensioenoverzicht.nl?

Het aantal bezoeken van mijnpensioenoverzicht.nl is in 2019 gegroeid tot 9,9 miljoen. Dit is een stijging van ruim 24% ten opzichte van 2018. Deze stijging is mede te danken aan doorverwijzingen op online omgevingen van de sector en onze doorlopende social media campagne. 6,3 miljoen keer is er daadwerkelijk met DigiD ingelogd.

In 2019 is het aantal vrouwelijke bezoekers lager dan het aantal mannelijke bezoekers. De site wordt het meest bezocht door mensen tussen 45 en 65 jaar, met een piek tussen 61 en 65 jaar, dus mensen die bijna met pensioen gaan.

92% van de bezoekers bouwt nog pensioen op. Het overige deel van de bezoekers is gepensioneerd en ontvangt AOW.