Wettelijke taak

Artikel 51 van de Pensioenwet en artikel 62 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling zijn de grondslag voor Stichting Pensioenregister. Vanuit deze wetten richtten de pensioenuitvoerders het pensioenregister oftewel mijnpensioenoverzicht.nl op. De pensioensector draagt zelf de kosten hiervoor via een jaarlijkse financiƫle bijdrage van pensioenuitvoerders. Deze bijdrage is gebaseerd op het aantal actieve deelnemers.

Wilt u meer weten over de taken en verantwoordelijkheden van Stichting Pensioenregister?
Download dan hier ons reglement.

Activiteiten

Stichting Pensioenregister gebruikt de bijdrage om de volgende activiteiten te bekostigen:

  • Het algemeen beheer en ontwikkeling van de website mijnpensioenoverzicht.nl, inclusief de Servicedesk voor burgers en pensioenuitvoerders;
  • De exploitatie en het technisch beheer;
  • Het onder de aandacht brengen van mijnpensoenoverzicht.nl bij de Nederlandse burger en het onderhouden van de partnerrelaties;
  • De verdere ontwikkeling van mijnpensioenoverzicht.nl.

Vanuit de wetgever en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen nieuwe taken ontstaan.