Strategisch meerjarenplan

Stichting Pensioenregister heeft een strategisch meerjarenplan geformuleerd voor de periode 2022 - 2025 met zes strategische speerpunten. Een plan waarin (het belang van) de burger centraal staat. De speerpunten vormen de leidraad voor het handelen van de uitvoeringsorganisatie.

1. Invullen rol data-hub

Alleen het presenteren van gegevens op mijnpensioenoverzicht.nl voldoet niet meer aan de behoeften en verwachtingen in de huidige maatschappij. Waar jaren geleden is gestart met het doel om dé website te worden, ziet het bestuur nu naast dé website het doel om deze gegevens, onder de regie van de burger, te ontsluiten. Dit realiseren is een speerpunt voor de komende jaren.

2. Verbeteren effectiviteit communicatie naar burger

Met de lancering van het vernieuwde Mijnpensioenoverzicht.nl in 2021, is een grote stap gezet naar een verbeterde website. Maar we blijven continu doorontwikkelen. Dit doen wij op basis van gebruikersonderzoeken en inzichten uit de sector.

3. Strategische samenwerking met sector en daarbuiten

Het bestuur is zich in toenemende mate bewust van het feit dat er buiten het Pensioenregister allerlei ontwikkelingen (kunnen) zijn die waardevol zijn om bij aan te sluiten. Zowel op technisch als pensioeninhoudelijk vlak. Uiteindelijk altijd met het doel dat de burger er beter van wordt.

4. Completeren informatie

Completeren van informatie op Mijnpensioenoverzicht.nl is een continu proces. Hierbij ligt de focus voor de komende periode op het in kaart brengen van welke informatie rondom de Wet toekomst pensioenen op Mijnpensioenoverzicht wordt getoond.

5. Interactie met politieke besluitvorming. Met expliciet aandacht voor de Wet toekomst pensioenen

Het bestuur realiseert zich dat zij geen wetgever is, maar wil tegelijkertijd meer dan in het verleden aansluiten bij de politieke besluitvorming. Gevraagd en ongevraagd adviseren; in een vroegtijdig stadium meedenken; een open lijn met de wetgevers; halen en zeker ook brengen. Het bestuur is ervan overtuigd dat zij relevante zaken kan inbrengen en dat het helpt in de eigen bedrijfsvoering wanneer nieuwe ontwikkelingen vroeg bekend zijn. Ook wordt voor nieuwe ontwikkelingen, door middel van een uitvoeringstoets, de impact voor (de uitvoering van) het Pensioenregister in kaart gebracht. Hiermee is uiteindelijk het belang van de burger gediend.

6. Governance

Per oktober 2022 is het bestuursbureau van Stichting Pensioenregister opgericht en per 1 januari 2023 levert Capgemini de IT-ondersteuning. Het jaar 2023 staat in het teken van deze vernieuwde governance. Ook wordt de relatie tussen Stichting Pensioenregister en het ministerie van SZW herijkt. Dit geldt ook voor de samenwerking met de pensioenuitvoerders en andere stakeholders.