Strategisch meerjarenplan

Stichting Pensioenregister heeft een strategisch meerjarenplan geformuleerd voor de periode 2020 - 2022 met vijf strategische speerpunten. Een plan waarin (het belang van) de burger centraal staat. De speerpunten vormen de leidraad voor het handelen van de uitvoeringsorganisatie.

1. Verbeteren effectiviteit communicatie naar burger

Het bestuur is zich bewust dat de effectiviteit van de communicatie naar de burger nog beter kan op MPO. Daarbij wil Stichting Pensioenregister de vormgeving, content en functionaliteit meer van deze tijd maken. Hiervoor baseert SPR zich onder andere op bestaande onderzoeken uit de sector.

2. Strategische samenwerking met sector en daarbuiten

Het bestuur is zich er in toenemende mate van bewust dat er buiten mijnpensioenoverzicht.nl allerlei ontwikkelingen (kunnen) zijn die waardevol zijn om bij aan te sluiten. Zowel op technisch als pensioeninhoudelijk vlak. Uiteindelijk altijd met het doel dat de burger er beter van wordt.

3. Completeren informatie op MPO

We stellen: “MPO biedt hét totaaloverzicht op het gebied van pensioeninkomen”. Nu is dit nog niet geheel waar. De eerste stap hierin is om de eerste en tweede pijler zo ver mogelijk te completeren.

4. Invullen rol data-hub

Alleen het presenteren van gegevens op mijnpensioenoverzicht.nl voldoet niet meer aan de behoeften en verwachtingen in de huidige maatschappij. Daarom wil Stichting Pensioenregister deze gegevens de komende jaren, onder de regie van de burger, ontsluiten. In 2019 hebben we daarvoor de techniek gerealiseerd. Parallel daaraan is gewerkt aan de juridische context om deze toepassing te kunnen leveren. Op basis van de huidige taakomschrijving, mag SPR deze techniek helaas nog niet inzetten. SZW werkt aan de voorbereiding om dit met wetgeving mogelijk te maken.

5. Interactie met politieke besluitvorming

Het bestuur realiseert zich dat zij geen wetgever is, maar wil tegelijkertijd meer dan in het verleden aansluiten bij de politieke besluitvorming. Wij streven naar een open lijn met de wetgevers, waarin we halen en zeker ook brengen. Door in een vroegtijdig stadium mee te denken over de praktische doorvertaling van die besluiten, zijn we beter in staat om benodigde implementatie op mijnpensioenoverzicht.nl tijdig en realistisch uit te voeren.