Missie, visie en kernwaarden

Stichting Pensioenregister vergroot de kennis van zoveel mogelijk burgers over het opgebouwd en totaal te bereiken pensioen. Zo stelt zij hen in staat betere financiële keuzes te maken voor de toekomst en worden burgers gemotiveerd tot bewuste acties. Dit doet Stichting Pensioenregister door op een overzichtelijke en begrijpelijke manier, via mijnpensioenoverzicht.nl, veilige online toegang te bieden tot de persoonlijke basisinformatie over AOW en pensioen.

Daarbij biedt Stichting Pensioenregister burgers de gelegenheid om de eigen pensioengegevens in te zetten op andere plekken. Via data-portabiliteit (XML/pdf) kan de burger direct beschikken over de gegevens op de door hem of haar gekozen plaats. Hierbij ligt de regie altijd bij de burger. Stichting Pensioenregister faciliteert daarnaast de Nederlandse pensioenuitvoerders in het proces ‘waardeoverdracht kleine pensioenen’.

mijnpensioenoverzicht.nl is een onafhankelijk platform zonder winstoogmerk. De waardering is hoog vanwege de heldere presentatie van de persoonlijke pensioeninformatie en de duidelijke uitleg van pensioenbegrippen. Stichting Pensioenregister is een actieve netwerkpartner met strategische samenwerkingen binnen de pensioensector en andere sectoren die pensioen gerelateerd zijn.

Bekijk hier de volledige visie van Stichting Pensioenregister.

Kernwaarden

De kernwaarden van het Pensioenregister zijn:

  • Begrijpelijk
  • Betrouwbaar
  • Efficiënt
  • Samen
  • Regie bij de burger