Datadeling voor keuzebegeleiding

Met het van kracht worden van het Besluit uitvoering pensioenwet kan Stichting Pensioenregister het pensioenoverzicht van individuele deelnemers delen met pensioenuitvoerders. Dit biedt u de mogelijkheid om deelnemers een totaaloverzicht van het pensioeninkomen te bieden bij keuzebegeleiding. Hieronder leest u hoe dit werkt.

Totaaloverzicht heeft meerwaarde

Als pensioenuitvoerder bent u verplicht om uw deelnemers keuzebegeleiding aan te bieden. De reikwijdte van deze begeleiding is in de wet beperkt tot de keuzes binnen uw eigen regeling en op basis van de gegevens die u in uw administratie beschikbaar heeft. Veel pensioenuitvoerders zien de meerwaarde van het bieden van een totaaloverzicht van het pensioeninkomen wanneer de deelnemer pensioenkeuzes moet maken. De aanspraak die u administreert kan een groot of juist een klein deel uitmaken van het totaal aan pensioeninkomen. Met de API van Stichting Pensioenregister kunt u dit meenemen in uw keuzebegeleiding. Of u hiervan gebruikmaakt is een keuze. Het is geen verplichting.

Hoe werkt het?

Om data te kunnen delen met pensioenuitvoerders, heeft Stichting Pensioenregister een API voor de mijn-omgeving ontwikkeld, de MO-API. Hiermee kan uw deelnemer vanuit uw mijn-omgeving direct het volledige pensioenoverzicht opvragen. Deze data wordt direct ingeladen in uw mijn-omgeving, waarna u de deelnemer kunt begeleiden bij de pensioenkeuzes. Datadelen kan alleen op verzoek van de deelnemer. De gegevens worden alleen gedeeld met pensioenuitvoerders waar de deelnemer een aanspraak heeft staan.

Datadeling vastgelegd in Wtp

Zowel de keuzebegeleiding als de datadeling door Stichting Pensioenregister is vastgelegd in de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Om het datadelen mogelijk te maken zijn er in het Besluit uitvoering pensioenwet twee vereisten vastgelegd:

  1. het pensioenoverzicht mag alleen gebruikt worden in het kader van keuzebegeleiding en niet voor andere doeleinden;
  2. de pensioenuitvoerder moet vastleggen wat de keuzebegeleiding is geweest en op basis van welke gegevens deze keuzebegeleiding tot stand is gekomen. Ook moet het herleidbaar zijn van welke uitvoerder de gegevens afkomstig zijn.

Aanmelden

Bekijk het stappenplan of de handleiding voor meer informatie. Of mail uw vragen naar bestuursbureau@pensioenregister.nl. We helpen u graag.