Jaarverslagen

In haar jaarverslagen legt Stichting Pensioenregister verantwoording af over haar activiteiten en resultaten in een kalenderjaar. Op deze website tonen wij de jaarverslagen van de afgelopen drie jaar. Eerdere jaarverslagen zijn op te vragen via bestuursbureau@pensioenregister.nl.