Het Bestuur

De bestuursleden van Stichting Pensioenregister zijn afgevaardigd vanuit de sector. Het bestuur komt minimaal vijf keer per jaar in vergadering bijeen.

Het bestuur wordt op dit moment gevormd door:

Bernard ter Haar
(Onafhankelijk) Voorzitter
Hugo Aalders (Sociale Verzekeringsbank)
Vicevoorzitter
Nicole Beuken (Pensioenfederatie)
Neoletta Poelgeest (Pensioenfederatie)
Penningmeester
Kenan Yildirim (Pensioenfederatie)
Renée Martius (Verbond van Verzekeraars)
Secretaris
Henk Boeve (Verbond van Verzekeraars)