Het bestuur

De bestuursleden van Stichting Pensioenregister zijn afgevaardigd vanuit de sector en hebben ieder een eigen portefeuille. Het bestuur komt minimaal vijf keer per jaar in vergadering bijeen.

Het bestuur wordt op dit moment gevormd door:

Josine Westerbeek - Huitink (Onafhankelijk)
Voorzitter
Diana Starmans (Sociale Verzekeringsbank)
Vice-voorzitter
Harold Herbert (Verbond van Verzekeraars)
Secretaris
Neoletta Poelgeest (Pensioenfederatie)
Penningmeester
Tomas Wijffels (Pensioenfederatie)
Portefeuille Doorontwikkeling website
Nicole Beuken (Pensioenfederatie)
Portefeuille Relatiebeheer
Frits Bart (Verbond van Verzekeraars)
Portefeuille Organisatieontwikkeling
Willem de Bruin (SVB)
Portefeuille Deelnemerscommunicatie

Namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een toehoorder bij de vergaderingen aanwezig.

Jaarlijks organiseert het bestuur een strategiesessie waar zij de gekozen strategie toetst aan relevante ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht.